Načtená data ze souboru s hodnotami oddělenými čárkou (csv), nejsou v Excelu rozdělena do sloupců. Změna oddělovače v nastavení systému nepomáhá. Důvod je pravděpodpobně ten, že oddělovač seznamu je nyní stejný jako destinný oddělovač. Pro správnou funkčnost je nutno změnit desetinný oddělovač na tečku. Úpravu lze provést přes - Start / Nastavení / Ovládací panely / Hodiny, jazyk a oblast / Oblast a jazyk / Další nastavení.