Pro využití všech dostupných možností Office 365, doporučujeme použití poštovního klienta Microsoft Outlook 201X. Pokud z nějakého důvodu tohoto klienta není možné využít, níže naleznete parametry pro připojení přes IMAP/POP.


Použití POP protokolu nedoporučujeme, jelikož se pošta stahuje vždy do počítače a maže se ze serveru. Na serveru také nezůstává kopie odeslaných zpráv. Při problému s počítačem dojde ke ztrátě veškeré pošty.


Preferujte protokol IMAP, který synchronizuje obsah složek se serverem a v případě problémů na počítači je možné využít webové rozhraní pro přístup k aktuálním zprávám.


Pro odeslání zpráv je nutné využít SMTP server Office 365, jelikož je ve většině konfigurací zapnutá ochrana před odesíláním z neověřených poštovních serverů.


Nastavení IMAP:

Server: outlook.office365.com
Port: 993
Zabezpečení: SSL


Nastavení POP3:

Server: outlook.office365.com
Port: 995
Zabezpečení: SSL


Nastavení SMTP:

Server: smtp.office365.com
Port: 587
Zabezpečení: TLS


Všechny uvedené protokoly vyžadují autorizaci jménem a heslem, které je stejné jako přihlašovací údaje do pošty. SMTP server nelze využít k odesílání pro jiné emailové adresy - při odesílání zpráv je kontrolována adresa odesílatele. Pokud uživatel nemá oprávnění k odeslání zprávy z jiné schránky, zpráva bude serverem odmítnuta.