Uživatelé s oprávněním vlastníka skupiny, mohou upravit členství podle níže uvedeného postupu.


Otevřete "Adresář"


Vyberte ze seznamu adresářů "Globální adresář - ..." a dvojklikem otevřete požadovanou skupinu

Klikněte na "Upravit členy..."


Podle požadované akce zvolte variantu 1) "Přidat" nebo 2) "Odebrat"

  1. Klikněte na "Přidat" a zvolte z adresáře požadovaného uživatele.
  2. Označte uživatele, kterého chcete odebrat a klikněte na "Odebrat".


Po dokončení úprav, potvrďte všechny provedené změny tlačítkem "OK".