Pro zobrazení výchozích ikon na ploše je možné spustit:

Rundll32 shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,5